Ανακοινώσεις - Δελτία Τύπου

Γιασεμιών έως Κάλβου

31
Στον τρίτο περίπατό σας, μπορείτε να συναντήσετε 15 διατηρητέα κτίρια στους δρόμους Γιασεμιών, Δημοκρατίας, Τσάκωνα, Σισμανόγλου, Διαμαντίδου, Εθνάρχου Μακαρίου και Κάλβου.

Δείτε όλα τα Διατηρητέα σε slide-show φωτογραφιών.

 
 3131

Κατοικία, Γιασεμιών 8

Διώροφο κτίριο, τύπος εξοχικής κατοικίας. Χρονολογείται περί το 1938. Ασύμμετρη όψη. Στεγασμένος εξώστης με τοξωτά ανοίγματα στο ισόγειο, περιλαμβάνει την κύρια είσοδο, αντίστοιχα στον όροφο υπάρχει ανοικτός εξωστης. Τα ανοίγματα έχουν γαλλικά κουφώματα. Η επικάλυψη γίνεται με κεραμοσκεπή στέγη που καταλήγει σε γείσο με γραμμώσεις, σε ικανή προεξοχή. 

 3232

Κατοικία, Γιασεμιών 9 & Ανθέων

Διώροφη εξοχική κατοικία με ογκοπλαστική διάταξη των όγκων. Χρονολογείται περί το 1930. Λιτή εμφάνιση και ορθογώνια ανοίγματα. Οι αρχιτεκτονικές προεξοχές τονίζονται από διαχωριστικό μεταξύ των ορόφων γείσο και λεπτή οδοντωτή ταινία. Η επίστεψη γίνεται με γείσο και ικανή προεξοχή. 

 33

33

Παιδικός Σταθμός, Δημοκρατίας 17

Διώροφο εκλεκτιστικό κτίριο με αξιόλογα αρχιτεκτονικά και μορφολογικά στοιχεία. Χρονολογείται περί το 1927. Σημαντικό στοιχείο ο γωνιακό τριόροφος πύργος στην συμβολή κύριας και πλάγιας όψης με χαρακτηριστική επικάλυψη και στέψη. Καθαρά αστικό κτίριο που επεξεργάζεται τις μορφές του γερμανικού εκλεκτικισμού (διακοσμητικές ταινίες, μοτίβα στις σιδεριές των εξωστών κλπ). Τα ανοίγματα ποικίλουν όσον αφορά τη μορφολογία τους και εμφανίζονται επιμήκη -τετράγωνα ή τοξοειδή. Απουσία των διαχωριστικών ζωνών των ορόφων και έμφαση στον κατακορυφισμό με την σύνθεση των ανοιγμάτων. Η επίστεψη γίνεται με γείσο, ζεύγη από γεισίποδες και διακοσμητική ταινία. Ενδιαφέρουσα χρωματική απόδοση των στοιχείων των όψεων.
3434 Κατοικία, Δημοκρατίας 4

Διώροφο κτίριο με κυλινδρική έξαρση στην συμβολή των δύο όψεων (κύριας και πλάγιας). Χρονολογείται περί το 1930-40. Χαρακτηριστικό το διαχωριστικό γείσο – ταινία μεταξύ ισογείου και ορόφου σε ικανή προεξοχή. Το γείσο καλύπτεται από κεραμίδια εκτός του κυλινδρικού τμήματος. Ο όροφος δώμα σε εσοχή με κεραμοσκεπή κάλυψη. Τα ανοίγματα στο ισόγειο φέρουν απλό πλαίσιο. Χαρακτηριστικό μεταλλικό στέγαστρο στην κύρια είσοδο. 
3535 Κατοικία, Δημοκρατίας 50

Πύργος με ιδιαίτερο ύφος. Χρονολογείται περί το 1928. Εμφανής λιθοδομή και τοξωτά ανοίγματα. Δίνεται έμφαση με τον γωνιακό πυργίσκο με τραπεζοειδή τετράρριχτη κάλυψη και χαρακτηριστικούς γεισίποδες. Πυραμοειδές στέγαστρο καλύπτει την κύρια είσοδο που αντιστοιχεί στην ημικυκλική προεξοχή της όψης. Ξύλινοι διακοσμητικοί γεισίποδες στις γωνιακές επάλξεις, συμπαγές στηθαίο η επίστεψη του κτιρίου.
3636  Κατοικία, Δημοκρατίας 7 & Τσάκωνα

Διώροφο εκλεκτικιστικό κτίριο. Χρονολογείται περί το 1927. Αναζήτηση της πρωτοτυπίας μέσα από ετερόκλιτες εκλεκτικές αναφορές. Η όψη τονίζεται με προβολή του κεντρικού τμήματος. Χαρακτηριστικός εξώστης με τοξοειδή κάτοψη και τοξοειδές κιγκλίδωμα, εκατέρωθεν ανοικτοί εξώστες και αντίστοιχες προεξοχές τμημάτων στο ισόγειο. Στις άλλες όψεις ανάλογα μορφολογικά στοιχεία. Στα επίπεδα που προβάλλονται στις όψεις είναι χαρακτηριστική η διαγράμμιση με οριζόντιους αρμούς από την βάση έως το επιστύλιο της όψης. Η ζώνη της στέψης τονίζει το άνω τμήμα των ανοιγμάτων και συμπληρώνεται με διακοσμητική ταινία. Το γείσο σε ικανή προεξοχή και επαναλαμβανόμενα ορθογώνια μοτίβα στο κάτω μέρος. Η επικάλυψη γίνεται με κεραμοσκεπή στέγη.

37

37

Κατοικία, Δημοκρατίας 9 & Τσάκωνα

Διώροφο εκλεκτικιστικό κτίριο με επίδραση ευρωπαϊκής αρχιτεκτονικής της εποχής και παραπομπές στο νεομπαρόκ. Χρονολογείται περί το 1925. Πυργίσκος στην συμβολή των δύο όψεων με πολυγωνική κάτοψη και οξυκόρυφη απόληξη. Στο ισόγειο αντιστοιχεί η κύρια είσοδος με λότζια και εξώστης στον όροφο με λότζια και τρια ανοίγματα. Εξώστης σε ισχυρή προεξοχή με στηθαίο με κολωνάκια και στεγασμένο (λότζια) εξώστη στο ισόγειο. Ισόδομο σύστημα στα επίχρισμα με κατακόρυφη διάταξη των ανοιγμάτων. Η επίστεψη του κτιρίου γίνεται με στηθαίο. Το κύριο γείσο συνοδεύουν γεισίποδες σε πυκνή σειρά και διακοσμητική ταινία.
3838 Ανάκτορα, Διαμαντίδου & Σισμανόγλου 17 (κτίριο Α)

Κατοικία της οικογένειας Συνιασόγλου. Επωλήθει στην βασιλική οικογένεια το 1937-38 (3,5 στρέμματα). Διέμεινε μέχρι το 1967. Περιήλθε στο Δημόσιο το 1974. Δημοπρασία ΚΕΑ το 1988. Είναι διώροφο κτίριο κλασσικιστικής μορφολογίας. Χρονολογείται περί το 1923. Τα ανοίγματα έχουν αξονική διάταξη με χαρακτηριστικό τρίλοβο άνοιγμα στο αριστερό άκρο του ισογείου. Η θύρα εισόδου βρίσκεται στον κεντρικό άξονα. Οι ακμές των όψεων τονίζονται με γωνιόλιθους σε όλο το ύψος του κτιρίου. Διαχωριστική ταινία τονίζει τις στάθμες των ορόφων. Ανοικτός εξώστης με πέργκολα βλέπει την αυλή του κτιρίου, στη δεξιά πλευρά της όψης. Η επικάλυψη γίνεται με κεραμοσκεπή στέγη και η επίστεψη με γείσο σε ικανή προεξοχή και επιστήλιο απλής μορφής.
 
3939 Ανάκτορα, Διαμαντίδου & Σισμανόγλου 17 (κτίριο Β)

Είναι ισόγεια υπερυψωμένη κατοικία νεοκλασσικής μορφολογίας. Απόλυτη συμμετρία των όψεων με αξονική διάταξη των ανοιγμάτων. Η κύρια είσοδος τονίζεται από την σκάλα εισόδου και δύο εκατέρωθεν ανοίγματα. Η πλάγια όψη περιλαμβάνει πέντε ανοίγματα το δε κεντρικό τμήμα της είναι σε ελαφρά προεξοχή. Παραστάδες πλαισιώνουν και κοσμούν τα ανοίγματα φτάνωντας στο επιστύλιο που έχει γραμμική μορφή. Έντονες κυφώσεις στο επίχρισμα. Χαρακτηριστικός είναι ο ανοικτός εξώστης της πλάγιας όψης με σειρά κολωνάκια. Η επίστεψη του κτιρίου γίνεται με στηθαίο συμπαγές που διακόπτεται από σειρά με κολωνάκια και γείσο σε ικανή προεξοχή με σειρά από γεισίποδες. Είναι πολύ αξιόλογο κτιρίο.
4025  Κατοικία, Διαμαντίδου 15

Διώροφο κτίριο πρόσφατα ανακαινισμένο της δεύτερης δεκαετίας του 20ου αιώνα. Χρονολογείται από το 1928. Απλουστευμένες μορφές των μορφολογικών στοιχείων, ανοίγματα με απλό πλαίσιο ευρωπαϊκής επιρροής. Η επικάλυψη γίνεται με κεραμοσκεπή στέγη που καταλήγει σε προεξέχοντα ξύλινα δοκάρια και γεισίποδες. Μοντέρνες επεμβάσεις στην προσθήκης με έντονη διαφορά του εύρους των ανοιγμάτων.
4141  Κατοικία, Διαμαντίδου 4

Διώροφο κτίριο της δεκαετίας του ’30 νεολαϊκής αρχιτεκτονικής. Χρονολογείται από το 1935. Αξονική διάταξη των ανοιγμάτων. Τοξωτά τα ανοίγματα στους εξώστες του ισογείου. Η όψη τονίζεται με τον ακραίο εξώστης του ορόφου. Επικάλυψη με ασύμμετρη κεραμοσκεπή στέγη και ξύλινα δοκάρια που εξέχουν σε όλο το μήκος του γείσου της στέγης.
4242  Πρεσβεία Νότιας Αφρικής, Διαμαντίδου 5

Διώροφο κτίριο συμμετρικό ως προς τον κεντρικό άξονα. Χρονολογείται από το 1927. Δίνεται έμφαση στο κεντρικό τμήμα, το οποίο βρίσκεται εν εσοχή, με τρία ανοίγματα στον κεντρικό εξώστη του ορόφου και αντίστοιχο κλασικιστικό πρότυπο στο ισόγειο, όπου βρίσκεται και η κύρια είσοδος. Τα ακραία τμήματα προβάλλουν και τονίζονται με διακοσμητική οδοντωτή ταινία στις ακμές των όψεων, και περιλαμβάνουν ένα άνοιγμα ανά όροφο. Η επικάλυψη γίνεται με κεραμοσκεπή στέγη γαλλικού τύπου με κεντρικό άνοιγμα, καταλήγει σε προεξέχον γείσο με ξύλινους γεισίποδες.

43

Diatiritea

Κατοικία, Εθνάρχου Μακαρίου 15

 

44

Diatiritea

Κατοικία, Εθνάρχου Μακαρίου 17


45

45

 

Κατοικία, Κάλβου 26

Εκλεκτικιστικό κτίριο με νεοβυζαντινά μορφολογικά στοιχεία. Χρονολογείται από το 1925. Περιλαμβάνει δύο ορόφους. Εμφανίζει μια συμπαγή συμμετρική σύνθεση. Ο βυζαντινός χαρακτήρας αποδίδεται με τις τοξοστοιχίες στους κυκλικούς γωνιακούς εξώστες. Η θύρα εισόδου στον κεντρικό άξονα συμμετρίας έχει ξύλινο θύρωμα. Στον ίδιο άξονα στον όροφο αντιστοιχεί μικρός εξώστης με σειρά κολωνάκια. Τα ανοίγματα έχουν γενικά αξονική διάταξη το δε πλαίσιο τονίζεται με το λευκό χρώμα του επιχρίσματος. Η επίστεψη γίνεται με προεξέχον γείσο σε ικανή προεξοχή και στηθαίο με κολωνάκια ανάλογο των ορόφων.

Οι φωτογραφίες και οι περιγραφές κάθε κτιρίου προέρχονται από το Αρχείο Παραδοσιακών Οικισμών & Διατηρητέων Κτιρίων, της Διεύθυνσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού του ΥΠΕΚΑ, και τα αναφερόμενα στοιχεία δεν αποτελούν τεκμήριο για οποιαδήποτε χρήση.

Πηγή Ενημέρωσης: Ομάδα Σύνταξης

 

Τελευταία Νέα