Ανακοινώσεις - Δελτία Τύπου

Γραμματεία Δημάρχου

4
4Επικοινωνία

Τηλέφωνα: 213 2014 705, 213 2014 746, Fax: 210-6726081

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: psychiko@otenet.gr, dimarxos@0177.syzefxis.gov.gr

Διεύθυνση: Μαραθωνοδρόμου 95, Ψυχικό, Τ.Κ 15452

Ιδιαιτέρες Γραμματείς Δημάρχου είναι οι κυρίες Φλώρα Ζούλη και Χαρά Σεβοπούλου.
Αρμοδιότητες:
Στις αρμοδιότητες της Γραμματείας Δημάρχου περιλαμβάνονται οι εξής εργασίες:
  • Διεξάγει και διεκπεραιώνει την προσωπική αλληλογραφία του Δημάρχου και τηρεί αρχείο αυτής.
  • Ρυθμίζει τις συναντήσεις και επικοινωνίες του Δημάρχου και τηρεί ημερολόγιο των προσωπικών επαφών του, εντός και εκτός του Δήμου.
  • Τηρεί το προσωπικό αρχείο των εγγράφων του Δημάρχου καθώς και το ημερολόγιο των προσωπικών επαφών του.
  • Τηρεί πρωτόκολλο εισερχομένων και εξερχόμενων εγγράφων από και προς τις Υπηρεσίες του Δήμου καθώς και της εξωτερικής αλληλογραφίας.
  • Καταγράφει τις υποδείξεις, προτάσεις και παράπονα των Δημοτών.
  • Παρέχει κάθε είδους διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη προς τους κατέχοντες θέσεις Ειδικών Συμβούλων ή Ειδικών Συνεργατών ή Επιστημονικών Συνεργατών.
  • Διεξάγει κάθε υπηρεσία που της ανατίθεται από το Δήμαρχο και δεν ανήκει στην αρμοδιότητα των υπολοίπων υπηρεσιών.

Πηγή Ενημέρωσης: Γραμματεία Δημάρχου

Τελευταία Ενημέρωση: Σεπτέμβριος 2019

Τελευταία Νέα